Lokaler att hyra

Vid Ranstadsverket finns idag (okt 2005) följande lokaler att hyra;

- KONTORSLOKALER
I  kontorsbyggnaden (byggnad 1 på kartan över Ranstadsverket) finns ett antal kontor att hyra. Möjlighet finns att hyra enstaka kontorsrum eller hel korridor. I huset finns gemensam foajé, konferensrum, pentry och matrum. Bredband finns framdraget.


- ENKLARE LAGER/PRODUKTIONSLOKAL
I byggnad 8 finns en lager/produktionslokal om ca 300 m2. Pris 500:-/mån inkl grundvärme. Ej infart med truck.
LAGERLOKALER
I byggnad 7 finns möjlighet till kallagring på olika ytor. Totalt ca 4000 m2 med en takhöjd på upp till 15 m. Travers för 10 t över delar av lokalen.
PÅ GÅNG
Vi får snart ledigt en produktions/lagerlokal om 1200 m2 med takhöjd 5 m. Två portar med fri höjd. Varmluftspanna, olja. Travers 10 t. Kontorsbyggnad om 85 m2 med omklädning/dusch, pentry och kontor.
Hyra ca 17 500:-/mån (kall)