LAGERHOTELLET VID RANSTADSVERKET

Vid Ranstadsverket finns ett lagerhotell för kortare eller längre förvaring. Ytor från några m2 upp till 1 200 m2. Stora infartsportar med fri höjd. Travers och truckservice (max 10 t) finns att tillgå. Varm eller kall lagring. Asfalterade framfartsvägar lämpade för tung trafik.

Exempel på lagring;

MÖBLER
Du hyr ett rum på ca 15 m2 i vår kontorsbyggnad. Rummet har grundvärme, ca 10 0C. Rummet är låst med daglig ronderande bevakning.

Behöver du större ytor har vi motsvarande i andra byggnader.

Vi tar även emot i containers för uppställning i vårt lagerhotell.
BILAR, HUSVAGNAR, BÅTAR mm
Förvaring under längre eller kortare tider av husvagnar, båtar, bilar mm.
Vintern 2005/2006 har vi bara varma uppställningsytor kvar med daglig ronderande bevakning.
PALLAT GODS
I lokal med grundvärme finns möjlighet att hyra ytor för uppställning av pallar, containers mm. Truckservice eller travers (båda 10 t) finns att tillgå.