Välkommen
att hyra kontor, verkstadslokaler eller lagerutrymmen på

- beläget vid Sydbillingen i Häggum -


Adress: Ranstadsverket, SE-520 50 Stenstorp  Telefon: 0500-45 30 40 Fax: 0500-45 30 41  
E-post: info@ranstad.net